Feng Shui

Feng Shui je několik tisíc let staré čínská disciplína, jejíž základní principy byly také formulovány ve filozofii TAO. Stala se jedním z osmi paprsků TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY.

[index]Feng Shui

Feng Shui je naukou o tom, jak harmonicky utvářet své vnější prostředí, (např. všechny pobytové prostory pro člověka jako jsou města, parky, byty, domy, kanceláře, zahrady atd.) a tím zpětně ovlivňovat svůj život. Vychází z tisíciletých zkušeností čínských mudrců, kteří při pozorování přírody postupně odhalili a popsali zákonitosti utváření prostoru a vlivu prostředí na člověka.

Podle těchto principů ovlivňuje náš život poloha a rozčlenění prostoru bydliště nebo pracoviště, umístění a tvar všech předmětů, kterými se obklopujeme, a pohyb životní energie čchi. Když tato energie proudí prostorem harmonicky, působí pozitivně. Pokud obdobným způsobem probíhá energie čchi tělem harmonicky, bez blokád vyvolávajících nemoci, žije člověk zdravě v souladu s přírodou (vesmírem) a může prožívat radost a štěstí.

Rovnováha Feng Shui

Smyslem Feng Shui je dosažení správného uspořádání všech věcí a nastolení rovnováhy mezi tajemnými nebeskými silami, lidmi a předměty na zemi. Vytvořit synergické a vyrovnané prostředí, v němž všechny součásti mají své místo a splývají v harmonický soulad. V doslovném překladu znamená Feng Shui vítr a vodu. Tyto dva pojmy představují základní dynamické prvky formující Zemi v souladu se zákonitostmi Vesmíru.

Ve své praktické podobě je Feng Shui velmi racionální systém, využitelný např. při stavbě či úpravě domu, bytu, pracoviště nebo zahrady, při řešení mezilidských vztahů, zdravotních problémů, při řízení výroby a organizaci práce. V přírodě, ve světě kolem nás existuje naprostá jedinečnost všeho, tzn. věcí, okamžiků, různých procesů, dějů, a také platí, že vše se neustále mění. Jak vyplývá i z mnoha fyzikálních zákonů, pohyb a změna znamenají život, nečinnost pak rozpad a smrt. Proto také nemohou existovat absolutně správná trvalá řešení ani žádné konečné odpovědi.

Feng Shui představuje nejen hluboce kreativní umění, ale také vědu disponující přesnou diagnostikou a terminologií. Pro dobré využití těchto principů se vyplatí vyhledat odborného poradce, který vám pomůže s odbornou analýzou současného stavu, posoudí a navrhne změny, a hlavně vysvětlí vám jejich možné důsledky.