verze pro tisk

Služby

Projektujeme zejména

Stavby pro bydlení

 • bytové domy
 • rodinné domy

Stavby občanské vybavenosti

 • stavby pro školství a sport (školy, školky, sportovní haly...)
 • stavby pro zdravotní a sociální péči (polikliniky, ordinace, lékárny, DPS, domovy důchodců...)
 • stavby pro služby a obchod
 • stavby pro ubytování a stravování (restaurace, penziony, hotely...)

Stavby průmyslové včetně technologických částí

 • výrobní haly
 • sklady

Inženýrské sítě

 • místní komunikace a silnice
 • vodovody, kanalizace, plynovody, NN, VO

Nabízíme vám tyto služby

Kompletní projekční činnost

 • zpracování architektonických studií a investičních záměrů
 • vizualizace navržených řešení
 • zpracování projektové dokumentace pro
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení
  • provádění stavby
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby

Inženýrskou činnost

 • obstarání stanovisek dotčených subjektů
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • odborný dozor při realizaci - autorský a technický dozor na stavbě
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí

Poradenskou činnost

 • konzultace a výběr vhodného pozemku pro stavbu
 • konzultace výběru stavebních materiálů

Další práce jsou prováděny ve spolupráci s odbornými firmami:

 • stavebně-technický průzkum staveb
 • akustické posudky
 • radonový a geologický průzkum
 • polohopisné a výškopisné zaměření
 • energetické audity apod.
 • posouzení energetické náročnosti budovy ( -energetický štítek budovy -)

[Nahoru ↑]