Reference

Reference

StavbaNákladyRealizace
Oprava a přestavba sokolovny, Svatobořice-Mistřín 2009
Oprava a přestavba vinného sklepa, k.ú. Milotice 2009
Rodinný dům na ul. Yvetotská, Kyjov (foto)2009
Zateplení OÚ ve Svatobořicích-Mistříně (foto)2009
Rodinný dům v lok. Písky, Svatobořice-Mistřín 2008
Místní komunikace Věteřov 2008
Rodinný dům v Žádovicích, lok. Za KD2008
Rodinný dům v Šardicích 2008
Rodinný dům ve Vracově, ul. Soboňská 2008
Areál volného času pro MŠ a ZŠ Kyjov, Školní ul.2008
Bukkovanský mlýn - dostavba areálu2008
Rodinný dům ve Svatobořicích Mistříně, lok. Písky 2008
Rodinný dům na parc.č. 2104, Hodonín2008
Rodinný důvm v Kyjově, ul. Mezivodí 2008
Rodinný dům v Moravanech 2008
Přestavba obecní hospody v Žádovicích2008
Oprava vinného sklepa v Žarošicích2008
Stavební úpravy obj. pošty v Kyjově (foto)2008
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov (foto)2008
Přestavba obj. Domu kultury Kyjov (foto)2008
Rodinný dům ve Vacenovicích 2007
Polyfunkční dům - Dobrovského ul.Kyjov2007
Rodinný dům v Habrůvce2007
Oprava obj. zdravotního střediska v Čejči2007
Přestavba a přístavba ubytovacího zařízení Slezanka2007
Sportovní areál ZŠ dr. Joklíka Kyjov2007
Rekonstrukce Velkomoravského mostu v Mikulčicích2007
Vyzdvižení kopií základů kostelů, Slovanské Hradiště2007
Dostavba areálu Fy. VM ve Slavkově2007
Stavební úpravy v obj. MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny2007
Inž.sítě pro výstavbu RD, lok. Díly u Skoronic2007
Dvůr Domanín - oprava objektu2007
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Šardice 2007
Administrativní budova v areálu fy. Ekor2007
Využití Dvorního traktu obj.č.p. 26 Kyjov, ul. Svatovorská2007
Novostavba RD Kyjov 2007
Rodinný dům, Kroměříž-Vážany 2007
Vinotéka Blatnička 2007
Info internet centrum Strážovice 2007
Rekonstrukce a vybavení MŠ v Hovoranech (foto)2007
Rekonstrukce střechy a půdní vestavba obj. Klvaňova gymn. (foto)2007
Oprava obj. MŠ v Čejči (foto)2007
Stavební úpravy fasády obj. 369, Svatoborská ul. Kyjov (foto)2007
Přístavba tiskárny Kyjov2006
Nová zástavba RD - inž. sítě, lok. Za KD Žádovice 2006
Novostavba RD v Kyjově, parc.č. 616/332006
Rodinný v Kyjově, ul. B.Němcové 2006
Inž.sítě pro výstavbu RD Krátké Noviny, Hovorany 2006
Rodinný dům ve Špalanicích u Brna2006
Bytový dům II - 12.b.j. Čejč2006
«« | « | Strana 2 z 4 | » | »»
1 | 2 | 3 | 4