Reference

Reference

StavbaNákladyRealizace
Rodinný dům v Miloticích2006
Rodinný dům v Šardicích2006
Rekonstrukce a půdní vestavba obj.čp. 204, Kyjov 2006
Přestavba obj.čp.26 Svat.ul. Na Informační centrum, Kyjov2006
Rodinný dům v Dubňanech2006
Půdní vestavba školy Domov Horizont, p.o.2006
Rek. Vytápění, stav.úpravy a výměna oken v ZŠ Dubňany2006
Rodinný dům v Šardicích2006
Obnova ZŠ Ratíškovice 2006
Rodinná dům v Koryčanech 2006
Rodinný dům ve Svatobořicích-Mistříně (foto)2006
Oprava sokolovny v Hovoranech (foto)2006
Přístavba ZŠ Ratíškovice (foto)2006
Inž.sítě pro výstavbu RD lok. Písky, Svat.-Mistřín2005
Modernizace chaty Radost ve Vřesovicích 2005
Rodinný penzion u Hrušků2005
Přestavba objektu Malovaný dům, Svatobořice-Mistřín2005
Dostavba areálu ČOV Hodonín2005
Půdní vestavba obj. čp. 37, Masarykovo nám. Kyjov 2005
Rodinný dům - 3.b.j. ve Strážovicích2005
Rodinný dům v lok. Rybáře, Hodonín2005
Přístavba pošty v Šardicích 2005
Agentura pro občany - přestavba objektu 2005
Změna a užívání objektu - zpracování a distribuce PUR2005
Rekonstrukce místní komunikace, Lovčice 2005
Restaurace Slovácká chalupa v Bukovanech (foto)2005
Přestavba obj. čp. 24, Svatoborská ul., Kyjov (foto)2005
Přístavba Katolického domu v Žarošicích2004
Garáže v areálu Večeřa-Meliorace, Žarošice 2004
Oprava zpevněných plocha před OÚ a KD ve Svatobořicích2004
Víceúčelové hřiště v areálu stadionu Kyjov2004
Dostavba rodinného domu ve Svatobořicích-Mistříně 2004
Rodinný dům ve Ždánicích 2004
Rodinný dům v Blansku2004
Rodinný dům v Hodoníně, lok. Rybáře 2004
Kulturně-sportovní areál - stavební úpravy, Lovčice 2004
Komunikace - ul. Zámecká ve Ždánicích, I a II. Etapa2004
Rodinný dům v Těmicích 2004
Rodinný dům v Kostelci 2004
Výrobní a skladovací hala J.P. Plast s.r.o. Kyjov 2004
Rekonstrukce obj. na zdravotní středisko2004
Výrobní a skladová hala JP PLAST, Kyjov27,0 mil.2004
Nástavba administr. obj. a šaten, J.P.Plast Kyjov6,5 mil.2004
Bytové domy 20 b.j., Ratíškovice32,0 mil.2004
Bytový dům - 60 b.j. Hodonín85,0 mil.2004
Dostavba ÚSP ( škola, vrátnice ), Kyjov12,5 mil.2004
Rodinné domy (v počtu asi 300)cca 750 mil.2004
Dům s pečovatelskou službou Hovorany45,0 mil.2004
Bytový dům U Hájenky – Blok 2, Ratíškovice (foto)2004
Bytový dům, Blok A - 18 b.j., Čejč (foto)2004
«« | « | Strana 3 z 4 | » | »»
1 | 2 | 3 | 4